VoorzieningenFonds voor ZZP-ers

Een goed alternatief voor een dure AOV verzekering.

Startende ZZP-ers met een huurwoning? Sla uw slag!

Profiteer ook van dit fiscaal voordeel.

Zakelijk gebruik privé auto

Einde jaarstip voor ZZP-ers

Hoe ontloop ik een hoge vermogensrendementsheffing in box 3?

Heeft u als ondernemer veel privé vermogen in box 3 boven de heffingsvrije grens? Heeft u bijvoorbeel meer spaargeld dan € 21.330,= of € 42.660,= als u ook een fiscale partner heeft, overweeg dan om een deel van uw privé vermogen over te hevelen naar uw zakelijk vermogen. Bij overheveling van hoge bedragen is het raadzaam aan deze gelden een zakelijk doel te koppelen (bijvoorbeeld een zakelijke investering) zodat u voorbereid bent op eventuele discussies met de Belastingdienst. 

Heeft u sterk wisselende jaarinkomsten?

Maak gebruik van de Middelingsregeling.

Gratis inloop spreekuur!

Vragen van (startende) ZZP-ers worden gratis beantwoord via email. Mail uw vraag naar blume.adm.en.advies@gmail.com of stel uw vraag via www.blumeadministratieenadvies.nl

Heeft u meer behoefte aan een gesprek, kom op mijn gratis inloopspreekuur elke 1e woensdagmorgen van de maand tussen 10.00 en 11.00 uur. U als startende ondernemer verdient optimale ondersteuning bij de start van uw bedrijf. Hierbij wil ik u graag van dienst zijn.

Wilt u een hoger rendement op uw spaargeld?

Negatieve spaarrente niet ondenkbaar!

Meer grip op uw financiën.

Scheid privé en zakelijke inkomsten en uitgaven!

Algemene Voorwaarden

Voorkom betalingsproblemen met uw klant.